شاخه‎ها

پمپ آب خانگی 

96 محصول وجود دارد.

زیرشاخه‎ها

در هر صفحه

پمپ آب پنتاکس مدل CBT100/01  دو پروانه برنجی سه فاز پمپ آب پنتاکس CBT100 بسیار کم حجم و کارآمد می باشد ، این پمپ با دو پروانه از جنس برنز و نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد

6,090,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CBT100/00  دو پروانه نوریل سه فاز پمپ آب پنتاکس CBT100 بسیار کم حجم و کارآمد می باشد ، این پمپ با دو پروانه از جنس برنز و نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد

5,750,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB400/01 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB400/01 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

17,930,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB400/00 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB400/00 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

16,590,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB310/00 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB310/00 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

12,550,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB310/01 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB310/01 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

13,550,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB210/01 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB210/01 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

9,650,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB210/00 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB210/00 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

8,650,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB160/00 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB160/00 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

7,790,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB160/01 دو پروانه تک فاز پمپ آب پنتاکس مدل CB160/01 دو پروانه تک فاز با یک پروانه از جنس نوریل و شفت استیل  در مقابل رسوبات مقام می باشد ، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

8,650,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB100/01 دو پروانه تک فاز ، پمپ آب پنتاکس مدل CB100/01 دو پروانه تک فاز با دو پروانه از جنس برنز و شفت استیل در مقابل رسوبات مقام می‌باشد، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

6,290,000 ریال
محصول موجود

پمپ آب پنتاکس مدل CB100/00  دو پروانه تک فاز ، پمپ آب پنتاکس مدل CB100/00 دو پروانه تک فاز با دو پروانه از جنس برنز و شفت استیل در مقابل رسوبات مقام می‌باشد، تکنولوژی بالایی که در ساخت پمپ آب پنتاکس به کار رفته باعث گردیده که این پمپ بسیار نرم و بدون صدا فعالیت کند.

5,750,000 ریال
محصول موجود
نمایش 1 - 12 از 96 مورد